Personvern

Personvernerklæring – Elihumenigheten Vestfold

Denne personvernerklæringen inneholder informasjon om hvordan Elihumenigheten Vestfold håndterer personopplysninger for våre medlemmer, medarbeidere og andre vi er i kontakt med. Enten via vår nettside eller i menigheten.

Elihumenigheten Vestfold er behandlingsansvarlig for håndtering av dine personopplysninger. Vi jobber iht. Personopplysningsloven (2018-06) for at dine opplysninger ikke skal bli misbrukt eller komme på avveie. Datatilsynet fører tilsyn med loven. Vi bruker dine personopplysninger kun til det som er nødvendig for å drive menighet, og vi beholder informasjonen kun så lenge den tjener sin hensikt eller så lenge som det eventuelt er lovpålagt. Pastor, medpastorer og administrator/økonomileder har tilgang til personopplysninger og givertjeneste. Andre lederfunksjoner i menigheten kan, ved behov, få tilgang til kun kontaktinformasjon. Alle brukere av personopplysningene har underskrevet taushetserklæring. Ut over dette deles informasjon kun med de vi er lovpålagt å dele den med.

Hva slags informasjon vi samler inn, hva den brukes til og hvor lenge den lagres:

Nettsted. Informasjonskapsler blir ikke behandlet, lagret eller brukt av Elihumenigheten Vestfold. Våre nettsideleverandører, Domeneshop og WordPress kan se hvor mange som er pålogget til enhver tid og hvilket land disse er logget på fra. Elihumenigheten kan ikke se hvem som er inne på nettsiden og benytter denne informasjonen kun til å se hvor mange som følger våre direktesendinger. Ved å besøke Elihumenigheten på Facebook eller Youtube vil disse nettstedenes vilkår for informasjonskapsler være gjeldende.

Ved å benytte giversiden på nettsiden vår og der huke av for registrering for skattefradrag, vil dine personopplysninger bli lagret hos oss slik at vi kan rapportere gaver inn til skattemyndighetene.

Medlemmer av Elihumenigheten Vestfold blir bedt om å oppgi følgende ved innmelding:

  • Navn
  • Fødselsnummer
  • Adresse
  • E-postadresse
  • Telefonnummer
  • Sivilstatus
  • Når frelst
  • Oppgave/Husgruppe
  • Utdannelse, praksis, hobby, interesser og erfaring i menighetsarbeid
  • Signatur

Ved inn og utmelding av barn under 15 år signeres skjema av foresatte. Innmeldingsskjema blir oppbevart i låst safe. Elektronisk medlemsregister blir oppbevart kryptert via Cornerstone hos vår samarbeidspartner Kommunion AS. Personnummer rapporteres årlig til Fylkesmannen i forbindelse med søknad om tilskudd. Ved utmelding vil attest om utmelding bli oppbevart i låst safe og kun nødvendig informasjon for lovpålagt kirkebokarkiv vil bli oppbevart i elektronisk register.

Medarbeidere vil i tillegg få følgende informasjon oppbevart elektronisk: ansvarsområde, tidligere ansvarsområde, nøkkel, taushetserklæring og om de har levert politiattest.

TV-partner. Kontaktinformasjon oppbevares elektronisk for utsendelse av nyhetsbrev. Informasjonen slettes når man melder seg av nyhetsbrev.

Nett-TV. Film og bilder fra de av våre samlinger som sendes på nett-Tv blir lagret elektronisk hos oss. Direktesendte programmer og enkelte korte klipp lagres i tillegg på Youtube og Facebook. Egenproduserte Tv-programmer blir lagret elektronisk hos oss og på TV-Visjon Norge. Fra salen benyttes kun oversiktsbilder. Under eventuell forbønn vil kameraer være skrudd av.

Arrangement. Kontaktinformasjon til de som melder seg på et arrangement vil bli oppbevart elektronisk for å kunne følge opp arrangementet. For løpende arrangement over tid vil informasjon bli lagret så lenge det er hensiktsmessig for gjennomføring av arrangementene.

Vigsel. Dokumenter med personopplysninger blir oppbevart i låst safe.

SMS/e-post. Medlemmer vil motta informasjon på SMS og e-post men kan ved henvendelse reservere seg mot dette. Kontaktinformasjon for andre som muntlig eller skriftlig har uttrykt ønske om å motta SMS eller e-post oppbevares elektronisk. Informasjon slettes hvis samtykket tilbaketrekkes.

Forbønn/Omsorgstjeneste. Ved innlevering av bønnebehov eller kontakt med vår omsorgstjeneste vil personer med signert taushetserklæring behandle dette. Nødvendig sensitiv informasjon blir lagret i låst safe.

Givertjeneste. Ved fast givertjeneste lagrer vi givers navn, adresse, e-post adresse, telefonnummer, kontonummer og personnummer. Informasjonen brukes for å rapportere inn gaver som gir skattefradrag.

Søndagsskole. For barn som deltar i søndagsskolen behandles kontaktinformasjon til barnets foresatte og eventuell informasjon om barnets allergier eller sykdom. Opplysningene lagres så lenge barnet deltar på søndagsskolen og slettes etter endt søndagsskolealder.

Kontaktinformasjon. Her finner du vår kontaktinformasjon hvis du har spørsmål om behandlingen av personopplysninger, eller ønsker å komme i kontakt med oss for å utøve dine rettigheter for innsyn, endring eller sletting av personopplysninger.


Elihumenigheten Vestfold
E-post
: post@elihu.no – Telefon 33 32 95 03 – www.elihu.no
Organisasjonsnummer: 971 316 454