Visjon

Funnet – «Jesus fant meg»

Utvalgt – «Før verdens grunnvoll ble lagt»

Grunnfesta – «I Guds rettferdighet»

Utrusta – «Fylt med Den hellige Ånd»

Utsendt- «Kalt til å gå ut i all verden»

Navnet Elihu er hentet fra Bibelen i Jobs bok kapittel 32, og betyr «Han er Gud». Navnet Elihu og det vi kan lese om hans liv, er betegnende for den visjon Gud har gitt som fundament for vår menighet.

Visjonens grunn er Profeten Jesaja, kapittel 54, vers 14 til 17:

14. Ved rettferdighet skal du bli grunnfestet. Vær langt fra angst, for du skal ikke ha noe å frykte, og fra redsel, for den skal ikke komme nær til deg!
15. Se, om de slår seg sammen mot deg, så er det ikke fra meg. De som slår seg sammen mot deg, skal falle i striden mot deg.
16. Se, jeg skaper smeden som puster i kullilden og lager et våpen for sin gjerning. Jeg skaper også en ødelegger til å skade.
17. Ingen av de våpen som blir smidd mot deg, skal ha framgang, og hver tunge som går i rette med deg, skal du få domfelt. Dette er arven til Herrens tjenere, den rett de får av meg, sier Herren.

Å gjenopprette troen på Guds ord.

Jesaja 54, 14-17 og 5. Mos 32, 1-4

Den rettferdighet som troen på Kristus gir, gjenoppretter Guds opprinnelige plan og verdi for mennesket skapt i Guds bilde. Livet med Kristus gir ikke bare livsinnhold, men også en ny og høyere etisk og moralsk standard.

Å gjenreise Guds ordninger.

Jes 58,11 -12

Bibelen inneholder et bredt spekter av normer, både for samfunnsliv, menighetsliv og familieliv. Menighetens oppgave er å være «lys og salt i verden».

Å be for land og folk.

1. Tim. 2:1-4

Å delta i evangelisering og misjon.

2. Kor 5, 17-20:

17. Derfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning, det gamle er forbi, se, alt er blitt nytt.
18. Men alt dette er av Gud, han som forlikte oss med seg selv ved Kristus og gav oss forlikelsens tjeneste.
19. Det var Gud som i Kristus forlikte verden med seg selv, så han ikke tilregner dem deres overtredelser og la ned i oss ordet om forlikelsen.
20. Så er vi da sendebud i Kristi sted, som om Gud selv formaner ved oss. Vi ber i Kristi sted: La dere forlike med Gud!