Guds rikes naturlover – Del 1

Skrevet av Olgar Haugen, medpastor i Elihumenigheten.

Det finnes en del lovmessigheter som vi som mennesker må forholde oss til. Et eksempel er tyngdekraften. Et annet er døgnets rytme. Vi kan ikke endre på det. Det bare fungerer slik… Prøver du å fly fra et hustak, møter du snart en «hard virkelighet», hvis du da ikke har innrettet deg med noe mykt å lande i på forhånd…

image-small-16

På samme måte finnes det i vårt samfunn lover som landets innbyggere må forholde seg til, enten man er enig i dem, eller ikke. Når du blir født, blir du registrert i manntall og får visse rettigheter som borger i staten Norge. Når du fyller 15 år, blir du strafferettslig tilregnelig, og må ta konsekvenser for eventuelle lovbrudd selv. Når du blir 18, er du myndig og kan gifte deg uten å spørre kongen om lov, osv…

Gud har i sitt rike også visse «lover» som fungerer uavhengig om vi er enige. I Sin store visdom, kjærlighet og kraft, og av Sitt fantastiske vesen, gjenspeiler Hans rike hvem Han er og Hans gode vilje.

Guds rike er helt igjennom styrt av to overordna elementer, nemlig nåde og sannhet. Da Jesus kom, var Han et fullkomment uttrykk for dette.

Å forstå hvordan Guds rike fungerer, kan hjelpe oss til å forstå våre egne liv, og hva vi kan forvente oss. Alt etter de valg vi tar, kan vi forvente at våre liv får en innretning, og det kan bli mer forutsigbart å leve.

Guds rike er helt igjennom styrt av to overordna elementer, nemlig nåde og sannhet. Da Jesus kom, var Han et fullkomment uttrykk for dette. Vi så Hans herlighet, den herlighet som den en enbåren sønn har fra Sin Far, full av nåde og sannhet, sier Johannes i evangeliet sitt (1:14). Alt Gud gjør er i samsvar med disse egenskapene. Det betyr at det finnes en «absolutt sannhet», som ikke mennesker har definert, men Gud Selv. (Neppe politisk korrekt i dag!) For det andre handler Gud ut fra Sin nåde, i alle ting. Den kan være tung å svelge for en del som tenker på mange negative ting som skjer. Men hør her, Gud står ikke bak alt som skjer… Han har for eksempel gitt råderett over jorden til menneskene, som igjen må forholde seg til de «naturlover» som fungerer på ulike områder. Men dette må vi komme mer tilbake til igjen… Inntil videre – vær velsignet! Vi høres!


Publisert

i

,

av

Stikkord: