Elihuskolen

Skolen ble startet i 1995 og har i dag ca 100 elever fra 1. til 10. klasse. Skolen er en offentlig godkjent grunnskole med rett til statstilskudd. Skoleeier er Elihumenigheten, Tønsberg. Elihu Kristne Grunnskole følger den offentlige skoles læreplan Kunnskapsløftet med unntak av RLE faget, der den har en egen godkjent læreplan i kristenliv.

Link til Elihuskolen.no